9ClYeNJk7cBc440M4fj2uskiN92Yp8drrORwB

Tapu İçin Gerekli Belgeler


Tapuda gerekli evraklar 2018

Tapu dairesinde yapılacak tapu devir işlemleri için bazı belgelerle birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi gerekiyor. Peki, tapuda gerekli evraklar 2018 nelerdir?

Tapuda gerekli evraklar 2018!

Tapuda gerekli evraklar 2018!

Tapu dairesinde yapılacak tapu devir işlemleri için bazı belgelerle birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi gerekiyor. Peki, tapuda gerekli evraklar 2018 nelerdir?

6 soruda tapuda vekaletname nasıl verilir?

6 soruda tapuda vekaletname nasıl verilir?

Tapuda işlemler vekil aracılığı ile yapılabiliyor. Tapu işlemleri için bir başka kimseye vekalet noterde veriliyor. Peki tapuda vekalet nasıl verilir?  Tapuda vekalet vermek için neler gerekli diyorsanız işte yanıtı...

4 soruda tapuda takas işlemleri!

4 soruda tapuda takas işlemleri!

Taşınmaz mal sahipleri, bir başka taşınmaz sahibi ile tapu değiş tokuşu yapmak isteyebiliyor. Bu işleme trampa adı veriliyor. Peki trampa işlemi nerede yapılır? Trampa işlemi için ne kadar harç ödenir? Trampa için gerekli evraklar nelerdir? diyorsanız işte yanıtı...

Emlak beyannamesi için gerekli evraklar 2017!

Emlak beyannamesi için gerekli evraklar 2017!

Taşınmaz mal satın alan kimselerin yıl sonuna kadar emlak beyannamelerini vermesi gerekiyor. Peki, emlak beyannamesi için gerekli evraklar 2017 nelerdir?

Enerji kimlik belgesi için gerekli evraklar!

Enerji kimlik belgesi için gerekli evraklar!

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi zorunlu oluyor. İşte Enerji kimlik belgesi için gerekli evraklar..

Tapu trampa için gerekli evraklar!

Tapu trampa için gerekli evraklar!

Taşınmaz mal sahipleri, tapularını karşılıklı olarak değiştirebiliyor. Bu işlem tapuda yapılacak trampa ile mümkün oluyor. Peki, tapu trampa için gerekli evraklar nelerdir? İşte yanıtı..

Aile konutu şerhi için gerekli evraklar!

Aile konutu şerhi için gerekli evraklar!

Malik olmayan eş evin tapusuna aile konutu şerhi koyabiliyor. Aile konutu şerhi için tapu müdürlüğüne gerekli belgeler ile müracaat ediliyor. Peki, aile konutu şerhi için gerekli evraklar nelerdir?

Tapuda gerekli belgeler 2016!

Tapuda gerekli belgeler 2016!

2016 yılında yapılacak taşınmaz mal alım satım işlemlerinde gerekli bilgilerin edinilmesi ve tapu işlem adımlarının sırayla izlenmesi halinde tapu satış işlemleri sorunsuz tamamlanabiliyor. İşte tapuda gerekli belgeler 2016..

Tapuda cins değişikliği ne zaman yapılır?

Tapuda cins değişikliği ne zaman yapılır?

Bir taşınmazın durumunun değişmesi halinde, tapuda da bu değişiklik yapılabiliyor. Bunun için gerekli belgeler ile birlikte tapu müdürlüğüne başvuruluyor. Peki, tapuda cins değişikliği ne zaman yapılır?

Tapuda cins değişikliği masrafı nedir?

Tapuda cins değişikliği masrafı nedir?

Tapuda cins değişikliği için gerekli belgelerin tapu müdürlüğüne teslim edilmesi halinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda tapu cins değişikliği masrafının da ödenmesi gerekiyor. Peki, tapuda cins değişikliği masrafı nedir?

Tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Sit alanı ilan edilen taşınmaz malların tapu kütüğüne "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Tarih – Yevmiye" şeklinde şerh düşülüyor. Peki, tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Tapuda cins değişikliği harcı ne kadar?

Tapuda cins değişikliği harcı ne kadar?

Tapuda cins değişikliği işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu dairesine müracaat edilmesi gerekiyor. Ayrıca tapuda hesaplanacak harcın da ödenmesi gerekiyor. Peki, tapuda cins değişikliği harcı ne kadar?

 Tapuda cins değişikliği için istenen evraklar!

Tapuda cins değişikliği için istenen evraklar!

Tapu üzerinde bazı değişiklikler yapılabiliyor. Yapılann bu işleme cins değişikliği (tashisi) deniyor. Peki, tapuda cins değişikliği işlemi nasıl yapılır? Tapuda cins değişikliği için istenen evraklar nelerdir?

Tapuda gerekli evraklar 2018

Tapuda gerekli evraklar 2018 Tapuda gerekli evraklar 2018

Konut, işyeri, arsa ve arazilerin tapu devir işlemleri, tapu dairesinde gerçekleşiyor. Tapuda yapılacak bu işlemler için tarafların öncelikle randevu alması gerekiyor.

Alıcı ve satıcının veya vekillerinin randevu günü ve saatinde gerekli belgelerle tapu dairesinde bulunması gerekiyor. Tapuda gerekli evraklar 2018 şu şekilde sıralanıyor:

Tapuda satıcıdan istenen evraklar

- Tapu aslı veya fotokopisi
- 1 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


Tapuda alıcıdan istenen evraklar:

- 2 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- T.C. Kimlik Numarası
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı...

Yazılım : Emlakkobi

www.tawk.to , www.zopim.com
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir